mercoledì 28 gennaio 2009

A me bedda città...

Quando il Messina stava salendo in serie A ho scritto un dialogo tra due messinesi Peppino e Lillo uno residente a Messina e l'altro emigrato a Milano per cause di forza maggiore. Volevo riproporlo a tutti voi, mandatelo d'un fiato e non dite più che a Messina non c'è nenti.

A me bedda città:


La serie A, passa tra due amici, anzi fratelli Messinesi che si incontrano in un ferry boat uno vive al Nord, Lillo, per motivi di lavoro ed uno vive da secoli a Messina, Peppino, dove si diverte a non fare nulla per la propria città e pensa solo ad insultarla continuamente... Peppino ci fa a Lillo, ma ci pensi stamu 'nchianannu in serie A, si ci penso, ci fa Lillo, ma picchi 'nta tutti st'anni non facisti nenti tu e l'autri mi 'nni fati ritunnari a nui du Nord e per fare di Messina 'na gran bella città, Peppino rispunni, macchì 'cca non c'è nenti i fari tutti non fannu nenti e c'avemu affari, sta città e nu schifu, ma tantu ni vedemu 'n'autrannu L'inter e a Juventus. Lillo tuttu 'ncazzatu ci rispunni, anche io parrava comu a tia e pinsava chi a Missina c'era sulu u nulla i fari, ma sai da quant'è c'abbannunai 'a città du faru e du peloru capia sulu allura, quanti cosi avia e non mi 'nni accuggia...l'ho capito solo una volta arrivato a Milano, dove la gente fredda e seria si sapia fari solu i cazzareddi soi. Capia che noi non sapemu valorizzari chiddu c'avemu, pensamu all'erba du vicini non sapennu chi a nostra inveci e chiu duci. Capia chi nuddu avi 'u Strittu, u grecali chi ni fa respirari, 'u sciroccu chi ni fa moriri, ma ni voli beni, avemu 'u piluni, i laghi d'acqua salata, capo peloro spattiacque tra 'u tirrenu e lu ioniu, l'isole eolie, Taormina e millenaria civilità, clima perfetto ed ideali, avemu i pisci, i marinari, a luna e un gran suli, 'u cielu sempri azzurru e cristallinu, genti veri e bona bona, avemu i custadeddi e u piscispada, l'augghi e u miluni, l'aranci e i limiuni, u'nettunu, a fiera capionaria, a passiata a mari, u castellacciu e ' u fotti gonzaga, 'u monti 'i pietà, a madunnuzza chi 'ni saluta da falci ' i zancle, 'u fotti san jachiddu, 'a matrici du duomu, i catalani, 'a 'nchianata di campi italia all'annunziata chi ni fa bidiri lu bellu panurama ansemi a dinnammari e tutti li collisarrizzo, si i quttru stradi, c'è cu inchiana di cammari, cu da giustra, cu 'i montipisielli e gravitelli, e cu voli manciari sempri aunni don minicu 'ava annari. C'è cu veni da castania, di massi e di spatta, du salici di ibsu e di tutti i villaggi 'i 'cca... chi sunnu beddi, si tutti beddi e sunnu tanti li villaggi, ma li missinisi di chisti si scuddaru comu si 'i Messina non fannu parti. Avemu i giganti 'a vara, i baretti ed u vascidduzzu, i canterini peloritani, i cariddi,...maschiri, balli, cavaddi e festi ranni, e per patrona a Ma.donna chi ni proteggi cu' un cori tanti. Avemu a badiazza, e 'u fotti San salvatori, al Realcittadella, l'orto botanico, a Villa Mazzini cu' danfacci a chiesa i San Palcido e i so reliqui du un gran mattiri santu missinisi e stradi novi, i ferry boat chi sonunu e si salutunu, 'u menzaustu missinisi, u vialisammattinu, villa danti e castronovu ed antonello chi dipinge puru l'oru. Avemu bar, gelati, piscistoccu a ghiotta, bracioli, foccaccia, arancini e pituni, pignolata, cannola, e beni i diu, saggi e vecchi e stori, Storie e canzoni 'ranni di 'na città che di tutte le altre, 'pi tutti i Re era a sempri chiu 'ranni. Poi c'è piazza antonello, Cristore, e di tutti u megghiu ie u colle sacru da caperrina unni sorgiu e avi sede e a fortezza 'a Madunnina, c'apparvi in sognu a Fra nicola e 'na colomba benedicenti vola. Di 'dda, i du colli ni sabbau, la dama bianca, puru di francisi e da so flotta. Ma Picchi Pippinu dici chi a Missina non c'è nenti, o magari io putria stari 'cca, inveci mi travagghiu 'o nord tra smog e budellu nenti si capisci e tuttu ie sulu cementu... a volte pinsannu ' cu nostalgia m'affaccio o baccuni e vidu sulu poccheria, non vidu lu strettu e li pescaturi chi di bon mattinu piscunu e consunu l'ami non vidu u me mari Scilla e Cariddi, non sentu l'aria fina e l'odori du gelsuminu e di zagari in ciuri e sai mi pigghia u maguni e cianciu assai e penso picchi non capia chiddu c'avia che era un tesuru, nu regnu 'i diu e n'ave maria. Pensu a lu viali sammattinu e i primi baci quannu facia campagnola a scola, u cioscu i santinu limonata e u tajuni ‘i lulli e tutti di traversine d'arterie e i stradi ranni e spaziusi incuti i machini in quatta fila. Fossi sta città mai cancierà, ma quannu tonnu 'u cori si strinci sempri 'cca aunni nascia, 'cca lassai 'u me cori, ammenu vui pippinu e l'autri missinisi chi stati 'cca apprezzati chiddu c'aviti, apprizzatulu e valorizzatelo. Io sognava 'na città che non rinnegando tutto questo che ho citato già, avrebbe trasformato la zozzeria in nobiltà, e pensannu e camminannu sugnava 'na nova missina divessa megghia chiu bona. Ma vidu sulu genti 'chi tiruni cauci e sputazzati supra 'sta città nfangandola sempri senza pietà. Pi chistu avemu vuliri a Serie A, picchi Missina comu idda non ci 'nni sta e da chistu 'ca passa a nostra Serie A.

Cerca nel blog

GRAN MIRCI

GRAN MIRCI
TUTTO SULLA STORIA DI MESSINA

Segui Granmirci.it su TWITTER

GRANMIRCI.IT (TWITTER)

Google+ Badge

Google+ Followers

Instagram

Instagram

Youtube